צבר טכנולוגיות

הפעלה ופיתוח של טכנולוגיות מיפוי מתקדמות

פיתוח שירות לאבחון אנומליות בתחום הגנת והזנת הצומח בבתי רשת המוגנים ע"י רשת, על ידי:

 • בניית מערך איסוף נתונים המבוסס על חישה מרחוק ברזולוציה גבוהה
 • איתור האנומליות בזמן המאפשר תגובה שתצמצם את הנזק הנגרם לצמח ותמנע את התפשטות המפגע
 • פיתוח השירות עד למתן המלצות למומחה המלווה את הגידול
 • שירות אפקטיבי המבוסס על טכנולוגיות ושיטות אנליזה חדשניות
 • התבססות על טכנולוגיות איסוף, עיבוד תמונה והבנה חקלאית מתקדמות שחלק מהן הנן פרי ניסיון רב שנים של יזמי ומבצעי הפרויקט
 • גידול משמעותי ביבול
 • חיסכון בתשומות על ידי דיוק ביישום חומרי דישון והדברה
 • שיפור בתחום הקיימות של סביבת הגידול החקלאי
 • פיתוח היכולת לסקר בתוך חממה מחופה ניילון או כל חומר אחר
 • יצירת מערכת המלצות מבוססת מודל כלכלי
 • בניית מודל גיאומטרי של הגידול למעקב גידולי מדוייק
RGB VARI
RGN SAVI